A kedvezményezett neve: Dragon Max Kft.
A projekt címe: Komplex kapacitásbővítő beruházás megvalósítása a Dragon Max Kft-nél (Balmazújváros)
A projekt kezdő dátuma: 2019.03.04.
Tényleges befejezés dátuma: 2021.02.28.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00168
A szerződött támogatás összege: 50.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 29.47%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében fejlesztendő tevékenységeknek köszönhetően elsősorban az építőiparhoz kapcsolódó gyártási, előkészítési, megmunkálási feladatok elvégzése vált lehetővé. A Dragon Max Kft. megújulása óta jelentős mennyiségben végzett építőipari tevékenységet, elsősorban nem lakó épület kivitelezési munkálatait. Ehhez a legfontosabb tevékenységi köréhez igazította az eddigi pályázatai során beadott és megnyert különböző feldolgozóiparban fejlesztendő tevékenységeit is pl. (folyékony beton gyártás, betonelem gyártás, hidegen hajlított acél idom gyártás, fémszerkezet gyártás stb.) Ezekben a régebbi pályázatokban azonban nem nyílt lehetősége a klasszikusan vett építőipari tevékenység eszközökkel történő fejlesztésére.

A projekt megvalósítás során beszerzésre kerültek az építőipari tevékenységhez és a fémmegmunkáláshoz szükséges gépek, berendezések (Kombinált földmunkagép, Dízel önjáró ollós emelő, Elektromos targonca, stb.), emellett a tevékenységhez szorosan kapcsolódó hardver eszközök. Építési tevékenység keretében biztosítottá vált a berendezések, kisebb eszközök kültéren és raktárépületben történő tárolása. A projekt eredményeként a pályázó képes lesz gazdasági stabilitásának megteremtésére, árbevételének növelésére. Az eddigi építőipari tevékenységéhez kapcsolódóan bővíteni tudta szolgáltatásának kínálatát, komplexitását, emellett szélesíteni tudta a saját előállítású termékek, alapanyagok számát. Ez is hozzájárul a hatékony, gazdaságos, nagyobb nyereséget eredményező működéshez.

A jelen beruházás megvalósításával a cég célja, a Kft. fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beszerzések megvalósítása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság
megerősítése. Ezáltal jelen projekt hozzájárult a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez. A projekt hozzájárult Balmazújváros gazdasági teljesítményének növekedéséhez, a helyi foglalkoztatottság élénkítéséhez, a hazai termékek piacának bővítéséhez.